Дати, заети през 2018:

    януари  

    февруари

    март 

    април            

28

    май      

2, 6

    юни    

2

    юли 

28

    август

    септември

1, 6, 22

    октомври     

19

    ноември             

    декември

* Ангажименти извън София             

Календар

...

Рая Илиева-Делчева © 2020